Ügyfélkapu

Díjmentes internet ellátásra vonatkozó igény bejelentés

Az 501/2020. (XI. 14.) Kormány rendeletben foglalt 30 napra szóló díjmentes internet ellátásra vonatkozó igény bejelentés.
Az igényeket 2020. 11. 16. és 2020. 11. 27. között fogadjuk.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el. A TARR Kft. csak annak a személynek adja meg a díjmentességet, akire az alábbi rendelkezések alapján jár a díjmentesség.
Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el. A TARR Kft. a kormányrendelet alapján az alábbi személyeknek tudja a díjmentességet biztosítani:
Az ingyenes internet igénybe vételének alapvető és együttes feltételei:
 • nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban való részvétel tanulóként vagy pedagógusként/oktatóként és
 • olyan középfokú iskolával fennálló jogviszony, ahol más kormányrendelet alapján, azzal összhangban tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre. (A 484/2020.(XI.10.)Korm.sz. rendelet alapján az iskolák a középfokú oktatásban a 9. osztálytól felfelé működnek digitális munkarendben.)
A fentiek alapján a díjmentes internet valamennyi középiskola nappali képzésében résztvevő 9-12. osztályosainak és tanárainak vagy szakoktatóinak jár.
Nem jár díjmentes internet az alábbi esetekben:
 • Bölcsődék, óvodák és általános iskolák 8. osztályig terjedő oktatás-nevelési tevékenységben való részvétel (akár tanuló, akár oktató), mivel ezen intézmények a megszokott rend szerint működnek (bár lehet egyes helyeken digitális tanrend helyileg bevezetve).
 • Középfokú tanintézmények 9. osztály alatti tanulóinak, pl. a 6 vagy 8 osztályos gimnázium 6-8 ill. 4-8. osztályos tanulóinak, mivel a rendelet erre nem terjeszti ki az ingyenes szolgáltatás lehetőségét (még akkor sem, ha esetleg helyileg elrendelt digitális tanrend szerint működnek, mivel a meghivatkozott rendeletben nem szerepelnek).
 • Felsőoktatási intézményben való oktatásban történő részvétel (akár tanuló, akár oktató), mivel a rendelet erre nem terjeszti ki az ingyenes szolgáltatás lehetőségét (bár fő szabályként a felsőfokú intézményekben az oktatás digitális módon folyik).
A jogosultak személye:
 • előfizetéssel rendelkező tanuló, vagy
 • a tanuló előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy
 • az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője az ezen előfizetés használatára jogosító jogcím alapján használja (pl. városi rokonnál lakó tanuló, lakásbérletbe vagy szívességi lakáshasználatba belefoglalt internethasználat).
 • előfizetéssel rendelkező pedagógus/oktató, vagy
 • az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus/oktató az előfizetés használatára jogosító jogcím alapján használja (pl. városi rokonnál lakó pedagógus, lakásbérletbe vagy szívességi lakáshasználatba belefoglalt internethasználat).
 • előfizetéssel rendelkező pedagógus/oktató, vagy
 • az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus/oktató az előfizetés használatára jogosító jogcím alapján használja (pl. városi rokonnál lakó pedagógus, lakásbérletbe vagy szívességi lakáshasználatba belefoglalt internethasználat).
Nem minősül jogosultnak:
 • a középfokú oktatási intézmény pedagóguson, oktatón kívüli alkalmazottja,
 • általános iskola 8. osztályáig bármely speciális okból digitális oktatásra történő átállás esetén az ezen oktatásban résztvevő tanuló, pedagógus-oktató (mivel a rendelet csak a középiskola 9. osztályától rendeli el a digitális munkarendet).
Amennyiben a leadott igény nem felel meg az 501/2020. (XI. 14.) Kormányrendeletben foglaltaknak, a díjmentességet nem áll módunkban biztosítani.
(*) Irányítószám:
Település:
Utca:
(*) Törzscím:
Hiba
Hiba történt az oldal működése közben.